ติดต่อโรงแรม / Contact Us

 

19/6 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 0 7720 1150-8  แฟกซ์ : 0 7720 1159

 

Copy rights 2015, All rights reserved. Webdesign by RDB Webdesign