ห้องอาหารไข่แดง
บริเวณชั้น 1 ภายในโรงแรม บริการบุฟเฟต์อาหารเช้าหลากหลายเมนู
พร้อมบริการอาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดๆ อาหารจีน ไทย ยุโรปและเครื่องดื่ม จนถึง 24.00 น.
ร้านอาหารหอยใหญ่
บริเวณด้านหน้าโรงแรม พบกับอาหารอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดๆ อาหารจีน ไทย ยุโรป นานาชนิด
เปิดบริการเวลา 10.00 - 23.00 น.
 

 

Copy rights 2015-2023, All rights reserved. Webdesign by Rachada Srepaotong